Биз жөнүндө

High Time

High Time Англис тилин үйрөөнүүдөгү Кыргызстандагы ири тил мектеби.

High Time 2006 жылдын13 январында тузулгөн. High Time мектебинин негиздөөчүсү Гульзат Мамытбек. Мектептин ачуу максаты: бизнес баштап, Жалал- Абад областынын, Ала-Бука айылынан ата-энелерди алып кетүү.

High Time филиалдары Кыргызстандандын ичинде эле эмес, Казакстан жана Россия шаарларында дагы бар. Бишкекте ачылгандан кийин , Ош, Джалал-Абад шаарларында, андан соң Алма-Ата, Астана, Атырау, Караганда, Шымкент, Россиянын Санкт - Петербург шаарларына чейин кенейип жатууда.

«High Time» тил мектебинин 12 жылдык тажрыйбасында 50 000 студент окутуп чыгарып , 175 корпоративдик кардарлары бар, 17 кеңседе окутуучунун саны 100 го жетти.

«High Time» тил мектебинин Гулзат Мамытбек тарабынан иштетилип чыккан. Окуутуу усулу уникалдуу. Аталган усул менен Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбе́к Шарше́нович Атамба́ев да билим алган. Бул киши мектептин ачылышына жардам берген, мындай метептердин көп мамлеткеттерде ачылышына түрткү болгон.

Компания туралуу

“High Time” ири тил мектеби Гульзат Мамытбектин жетектөөсү менен англис тилинин уникалдуу программасы иштетилип чыккан. Бул программа ар дайым толукталып жана жаңыланып турат.

Биздин компания ал бир көз ирмем сайын жакшы жагына өсүү жолунда, ар бир кардарыбызга , алар күткөн нерседен көбүрөөк берели дегенге умтулуп турабыз. Биз үчүн ар бир кардар маанилүү.! Биз кардарлар үчүн “Текшеруу алгачкы видео сабактарды” тартуулайбыз, алар аркылуу биздин усул жана мугалимдер менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биздин кесип көйлүгүбдүздү сезип андан аркы алакага ишеним арттыра алышат.

Бизден окуунун артыкчылыктары:

  • - уникалдуу усул методика
  • - темаларды бат жана жеткиликтуу түшүндүрүү
  • - мыкты адистер
  • - кызыктуу видео-сабактар
  • - Европадан жаңылык! Эс тутумду жакшырткан пластилин көрсөтмөлөрү
  • - Баардык сабактар жеңил кабыл алынат
  • - 4 багыт менен өнүктүрөбүз: speaking, reading, writing, listening

Система жана сапат

«High Time» англис тилин тез жана жеңил уйрөнүүгө мүмкүнчүлүк . Бул курста 6 деңгээл бар, ар бирөөндо 25-40 сабак бар. Бир сабак бир нече видео сабак камтыйт, алар теманы тез жакшы өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.

Сиз англис тилин биз тартып даярдаган видео роликтер аркылуу дагы үйрөнсөңөр болот. Пластилин пайдаланып ар кайсы теманы жеткиликтүү тушүнүугө жардам берет. Бул сайт сиздин билимди эффективдүү жакшыртып, сөз байлыгыңызды кеңейтип жана экзаменге даярданууга, саякаттка барганга, тил тушүнбөстүктүү жоюга өбөлго түзөт.

 

Яндекс.Метрика