Деңгээл Advanced

Advanced

1)  Advanced деңгээли 22  сабактан турат.  Ар бирөө эки   видео – сабактан турат. Көнүгүүлөр , англис тил ээлери менен туз диологдор жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт 

•    Эгерде бул деңгээлди  аяктаган соң, сабактын баардыгын жакшы өздөштүрсөңөр сиздер төмөнкүлөрдү билип каласыңар:

•    Англис тилиндеги болгон чактарын кошуп  граматикалык жактан туура англис сүйлөмдөрдү түзүп 

•    татаал эмес жарнак текстерди, гезит жана журналдардын  макалаларын, өзүңөрдүн өздөштүрүү деңгээлиңерге жараша адабий чыгармаларды окуп түшүнүп каласынар. Ар кыл темага туура жана кенен  сүйлөп 

•    Маетешиңиз берген ар кыл пландагы суроолоруна  жанылбастан жооп бере аласыз жана сизге тааныш эмес мазмундагы маекти уланта аласыз. 

•    Сиз көп идиомалар менен таанышсыз жана өз сөзүңуздө фразалык англис этиштерди пайдалана аласыз.

•    Маектешүүдө ар кандай граматикалык түзүмдөрдү кошуп, бардык чактардагы сөздөрдү, шартуу сүйлөмдөрдү, пассивдү жана активдүү сөз айкаштарын  пайдаланып каласыңар.

•    Англис тил ээлери  акценти менен же бат сүйлөгөн учурда  дагы сиз аны түшүнө аласыз.

•    Сиз  ар кыл мазмундагы эссе (кыска дил баян) маанисин так көрсөтүп жаза аласыңар. 

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


1)  Advanced деңгээли 22  сабактан турат.  Ар бирөө эки   видео – сабактан турат. Көнүгүүлөр , англис тил ээлери менен туз диологдор жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт 

•    Эгерде бул деңгээлди  аяктаган соң, сабактын баардыгын жакшы өздөштүрсөңөр сиздер төмөнкүлөрдү билип каласыңар:

•    Англис тилиндеги болгон чактарын кошуп  граматикалык жактан туура англис сүйлөмдөрдү түзүп 

•    татаал эмес жарнак текстерди, гезит жана журналдардын  макалаларын, өзүңөрдүн өздөштүрүү деңгээлиңерге жараша адабий чыгармаларды окуп түшүнүп каласынар. Ар кыл темага туура жана кенен  сүйлөп 

•    Маетешиңиз берген ар кыл пландагы суроолоруна  жанылбастан жооп бере аласыз жана сизге тааныш эмес мазмундагы маекти уланта аласыз. 

•    Сиз көп идиомалар менен таанышсыз жана өз сөзүңуздө фразалык англис этиштерди пайдалана аласыз.

•    Маектешүүдө ар кандай граматикалык түзүмдөрдү кошуп, бардык чактардагы сөздөрдү, шартуу сүйлөмдөрдү, пассивдү жана активдүү сөз айкаштарын  пайдаланып каласыңар.

•    Англис тил ээлери  акценти менен же бат сүйлөгөн учурда  дагы сиз аны түшүнө аласыз.

•    Сиз  ар кыл мазмундагы эссе (кыска дил баян) маанисин так көрсөтүп жаза аласыңар. 

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


Толук маалымат
Видеоурок №
Акысыз көрүү
Упражнение№1
Текшерүү
Видеоурок №
Акысыз көрүү
Тест
Текшерүү
 • Курсттун баасы

  9.99 $

 • Курска эмнелер кирет:

  20 сабактар 2 Акысыз сабактар Тестирлөө 0 Бейненин убакыттысы
 • Сатып алуу
 • Pay24
  Visa
  MasterCard

 

Яндекс.Метрика