Деңгээл Alphabet

Alphabet

1) АВС деңгээли  мектепке  чейинки жана кичине балдарга, ошондой эле мугалимдерге, англис  тилин өздөштүрүүгө  бөбөктөргө биринчи кадам таштоого жардам берген  ата-энелерге  жана тилди башынын  үйрөнөм деген баардык каалоочуларга эсептелип  даярдалган. 

•    Бул деңгээлде баардыгы болуп 26 сабак.  Ар  бирөө  үч видео - сабактан турат, кызыктуу оюн жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт.

•    Бул деңгээлден өткөн соң, сиздер англис тилинин алфавитин толугу менен, 200 ашуун англис сөздөрдү жана  шайыр ырларды  үйрөнөсүнөр. Англис тилинде жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп каласыңар.

•    Бул деңгээлди ийгиликтүү аякташ үчүн сиздерде пластилиндин  болушу талап кылынат.

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


1) АВС деңгээли  мектепке  чейинки жана кичине балдарга, ошондой эле мугалимдерге, англис  тилин өздөштүрүүгө  бөбөктөргө биринчи кадам таштоого жардам берген  ата-энелерге  жана тилди башынын  үйрөнөм деген баардык каалоочуларга эсептелип  даярдалган. 

•    Бул деңгээлде баардыгы болуп 26 сабак.  Ар  бирөө  үч видео - сабактан турат, кызыктуу оюн жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт.

•    Бул деңгээлден өткөн соң, сиздер англис тилинин алфавитин толугу менен, 200 ашуун англис сөздөрдү жана  шайыр ырларды  үйрөнөсүнөр. Англис тилинде жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп каласыңар.

•    Бул деңгээлди ийгиликтүү аякташ үчүн сиздерде пластилиндин  болушу талап кылынат.

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


Толук маалымат
Видеоурок №1
Акысыз көрүү
Упражнение№1
Текшерүү
Видеоурок №2
Акысыз көрүү
Упражнение№2
Текшерүү
Видеоурок №3
Акысыз көрүү
Тест
Текшерүү
Видеоурок №1
Акысыз көрүү
Упражнение№1
Текшерүү
Видеоурок №2
Акысыз көрүү
Упражнение№2
Текшерүү
Видеоурок №3
Акысыз көрүү
Тест
Текшерүү
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
Упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование 3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Тестирование
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу