Деңгээл Beginner

Beginner

1)  Beginner деңгээли 44 сабактан турат.  Ар  бирөө  үч видео - сабактан турат, кызыктуу оюн , англис тил ээлери менен туз диологдор жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт.

•    Эгерде бул деңгээлди  аяктаган соң, сабактын баардыгын жакшы өздоштүрсөңөр, сиз тез окуп, сөз байлыгыңар 1500 ашуун сөздөн туруп калат. Англис тилинде жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп каласыңар.

•    Бул деңгээлди ийгиликтүү аякташ үчүн сиздерде пластилиндин  болушу талап кылынат.

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


1)  Beginner деңгээли 44 сабактан турат.  Ар  бирөө  үч видео - сабактан турат, кызыктуу оюн , англис тил ээлери менен туз диологдор жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт.

•    Эгерде бул деңгээлди  аяктаган соң, сабактын баардыгын жакшы өздоштүрсөңөр, сиз тез окуп, сөз байлыгыңар 1500 ашуун сөздөн туруп калат. Англис тилинде жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп каласыңар.

•    Бул деңгээлди ийгиликтүү аякташ үчүн сиздерде пластилиндин  болушу талап кылынат.

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


Толук маалымат
Видеоурок №1
Акысыз көрүү
Упражнение№1
Текшерүү
Видеоурок №2
Акысыз көрүү
Упражнение№2
Текшерүү
Видеоурок №Видео№3
Акысыз көрүү
Упражнение№3
Текшерүү
Видеоурок №1
Акысыз көрүү
Упражнение№1
Текшерүү
Видеоурок №2
Акысыз көрүү
Упражнение№2
Текшерүү
Видеоурок №3
Акысыз көрүү
Упражнение№3
Текшерүү
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
Упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
Упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
 • Курсттун баасы

  9.99 $

 • Курска эмнелер кирет:

  44 сабактар 2 Акысыз сабактар Тестирлөө 0.6 Бейненин убакыттысы
 • Сатып алуу
 • Pay24
  Visa
  MasterCard

 

Яндекс.Метрика