Деңгээл Intermediate

Intermediate

1)  Intermediate  деңгээли  18 сабактан турат.   Ар бирөө үч  видео – сабактан турат.  Көнүгүүлөр , англис тил ээлери менен туз диологдор жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт 

•    Эгерде бул деңгээлди  аяктаган соң, сабактын баардыгын жакшы өздөштүрсөңөр, сөз байлыгыңар 3000 ашуун сөздөн туруп калат,  англис тилинин граматикасын негиздерин билип, англис тилиндеги болгон чактарын кошуп  граматикалык жактан туура англис сүйлөмдөрдү түзүп, татаал эмес жарнак текстерди, гезит жана журналдардын  макалаларын, өзүңөрдүн өздөштүрүү деңгээлиңерге жараша адабий чыгармаларды окуп түшүнүп каласынар. Сизге анча тааныш эмес сөздөрдү камтыган тексттин дагы жалпы идеясын түшунө аласынар. 

•    Бул деңгээлди ийгиликтүү аякташ үчүн сиздерде пластилиндин  болушу талап кылынат.

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


1)  Intermediate  деңгээли  18 сабактан турат.   Ар бирөө үч  видео – сабактан турат.  Көнүгүүлөр , англис тил ээлери менен туз диологдор жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт 

•    Эгерде бул деңгээлди  аяктаган соң, сабактын баардыгын жакшы өздөштүрсөңөр, сөз байлыгыңар 3000 ашуун сөздөн туруп калат,  англис тилинин граматикасын негиздерин билип, англис тилиндеги болгон чактарын кошуп  граматикалык жактан туура англис сүйлөмдөрдү түзүп, татаал эмес жарнак текстерди, гезит жана журналдардын  макалаларын, өзүңөрдүн өздөштүрүү деңгээлиңерге жараша адабий чыгармаларды окуп түшүнүп каласынар. Сизге анча тааныш эмес сөздөрдү камтыган тексттин дагы жалпы идеясын түшунө аласынар. 

•    Бул деңгээлди ийгиликтүү аякташ үчүн сиздерде пластилиндин  болушу талап кылынат.

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


Толук маалымат
Видеоурок №
Акысыз көрүү
Упражнение№1`
Текшерүү
Видеоурок №
Акысыз көрүү
Упражнение№2
Текшерүү
Видеоурок №
Акысыз көрүү
Упражнение№3
Текшерүү
Видеоурок №
Акысыз көрүү
Упражнение№1
Текшерүү
Видеоурок №
Акысыз көрүү
Упражнение№2
Текшерүү
Видеоурок №
Акысыз көрүү
Упражнение№3
Текшерүү
Видеоурок №
Сатып алуу
Упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
Упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу
упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №
Сатып алуу