Деңгээл Pre-Intermediate

Pre-Intermediate

1)   Pre-Intermediate  деңгээли  25 сабактан турат.  Ар бирөө үч видео-сабактан турат, англис тил ээлери менен туз диологдор жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт.

•    Эгерде бул деңгээлди  аяктаган соң, сабактын баардыгын жакшы өздөштүрсөңөр, сиз англис тилинин граматикасын негиздерин билип , сөз байлыгыңар 2000 ашуун сөздөн туруп калат. Граматикалык жактан туура англис сүйлөмдөрдү түзүп, сиз менен маектешкен адамдын сүйлөп жаткан сөзүнүн жалпы маанисин түшунуп, жөнөкөй диолог түзгөндү жана суроо бергенди үйрөнүп каласыз.

•    Бул деңгээлди ийгиликтүү аякташ үчүн сиздерде пластилиндин  болушу талап кылынат.

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


1)   Pre-Intermediate  деңгээли  25 сабактан турат.  Ар бирөө үч видео-сабактан турат, англис тил ээлери менен туз диологдор жана билим деңгээлин текшеруу максатында тестирлөө жүргүзүлөт.

•    Эгерде бул деңгээлди  аяктаган соң, сабактын баардыгын жакшы өздөштүрсөңөр, сиз англис тилинин граматикасын негиздерин билип , сөз байлыгыңар 2000 ашуун сөздөн туруп калат. Граматикалык жактан туура англис сүйлөмдөрдү түзүп, сиз менен маектешкен адамдын сүйлөп жаткан сөзүнүн жалпы маанисин түшунуп, жөнөкөй диолог түзгөндү жана суроо бергенди үйрөнүп каласыз.

•    Бул деңгээлди ийгиликтүү аякташ үчүн сиздерде пластилиндин  болушу талап кылынат.

•    Канчалык интенсивдүү үйрөнүүгө аракет кылсанар, ошончолук  алдыга тез  жыласыңар.

•    Биз сиздерди материалды өздөштүрүүгө жана алган билимди күнүмдүк турмушта пайдаланганга үндөйбүз.


Толук маалымат
Видеоурок №1
Акысыз көрүү
Упражнение №1
Текшерүү
Видеоурок №2
Акысыз көрүү
Упражнение №2
Текшерүү
Видеоурок №3
Акысыз көрүү
Упражнение№3
Текшерүү
Видеоурок №1
Акысыз көрүү
Упражнение №1
Текшерүү
Видеоурок №2
Акысыз көрүү
Упражнение№2
Текшерүү
Видеоурок №3
Акысыз көрүү
Упражнение№3
Текшерүү
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражненеие№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение №1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение №2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу
Упражнение№3
Сатып алуу
Видеоурок №1
Сатып алуу
Упражнение№1
Сатып алуу
Видеоурок №2
Сатып алуу
Упражнение№2
Сатып алуу
Видеоурок №3
Сатып алуу