«Жыл адамы- Кыргызстан Жыл тандоосу»
«Жыл адамы- Кыргызстан Жыл тандоосу»