Сүйунчу!!! HighTime тил мектебине Кыргызстандындын эң бай жана ийгиликтүү адамы Аскар САЛЫМБЕКОВ келет!!!
Сүйунчу!!! HighTime тил мектебине Кыргызстандындын...